درباره ما


شرکت فناوری اطلاعات رهنماد اندیشه ایرانیان با هدف فعالیت در حوزه تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس شده است.

شرکت فناوری اطلاعات رهنماد اندیشه ایرانیان دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیک با رتبه دو در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزار و همچنین عضو نظام صنفی رایانه می باشد.

این شرکت تاکنون با بهره گیری از فعالیت تیمی، تکیه بر اصول مهندسی نرم افزار و اطلاع یابی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات توانسته است پروژه های مهمی را به ویژه در زمینه صنعت برق با موفقیت به انجام برساند.

پروژه ها


SCCIS

سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی

مشاهده

EMIS

سیستم اطلاعات
بازار برق

مشاهده

PGIS

سیستم اطلاعات تولید
برق حرارتی

مشاهده

ELFIS

سیستم اطلاعات برآورد بار و انرژی

مشاهده

PGRS

سیستم گزارش ساز اطلاعات شبکه برق

مشاهده

PGDS

سیستم پایگاه داده
شبکه برق

مشاهده

OPIS

سیستم نظارت بر پروژه های اصلاح و بهینه سازی

مشاهده

EPBS

سیستم اطلاعات تراز تولید و مصرف برق

مشاهده

BIS

سیستم اطلاعات تجمیع بودجه صنعت برق

مشاهده

PMIS

سیستم اطلاعات بودجه IT صنعت برق

مشاهده

TBIS

سیستم اطلاعات بودجه انتقال و دیسپاچینگ

مشاهده

GMBS

سیستم اطلاعات بودجه تولید صنعت برق

مشاهده

AES

سیستم اطلاعات ممیزی یکپارچه صنعت برق

مشاهده

QAS

سیستم اطلاعات پرسشنامه های صنعت برق

مشاهده

AOCIS

سیستم اطلاعات دیسپاچینگ منطقه ای برق

مشاهده

SOCIS

سیستم مدیریت دیسپاچینگ فوق توزیع برق

مشاهده

CIS

سیستم اطلاعات مالی و تلفیقی صنعت برق

مشاهده

PSIS

سیستم اطلاعات فروش برق نیروگاه های خصوصی

مشاهده

RAJAT

نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات واگن های مسافری

مشاهده

RAJAF

نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات واگن های باری

مشاهده

DGIS

سیستم اطلاعات تولید پراکنده

مشاهده

بسته های نرم افزاری


نرم افزار جامع اطلاعات نیروگاهی

نرم افزاری جامع برای رفع نیازهای نیروگاه های کشور ، با امکانات متنوع از جمله :

 • اطلاعات پایه اجزا و تجهیزات
 • اطلاعات سوخت، انرژی، کنتورها
 • اطلاعات شیفت های بهره برداری
 • اطلاعات شیفت های شیمی
 • تعمیرات (شامل انواع آن)
 • پروژه های توسعه و اصلاح
مجموعه نرم افزاری توسعه کیفیت سازمانی

مجموعه ای نرم افزاری جهت استفاده در کلیه سازمان ها، شامل زیر سیستم های اصلی ذیل :

 • ممیزی
 • ارزیابی
 • نظام پیشنهادها
 • نظر سنجی
 • پرسشگان
 • میزامداد
نرم افزار مدیریت بودجه فناوری اطلاعات

نرم افزاری جهت مکانیزه نمودن فرآیند تهیه و تصویب بودجه فناوری اطلاعات که قابل استفاده برای کلیه شرکت ها و سازمان ها می باشد. این نرم افزار قابلیت ارتباط و تبادل داده با سایر نرم افزارهای مالی و بودجه سازمان ها و شرکت ها را دارد.